Privacyverklaring Heidy Huidvormule:

U mag verwachten dat Heidy Huidvormule, zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens.

Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en Organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik. Openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met de persoonsgegevens ondersteund het privacy beleid van Heidy Huidvormule naar beste weten en kunnen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Heidy Huidvormule verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s voor en na*
 • Medicijngebruik*
 • Gezondheidsklachten*
 • Bankrekeningnummer met tenaamstelling*

*Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Heidy Huidvormule verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en foto’s. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:

 • Klantgegevens uit onze historie met jou
 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten
 • Kassabonnen
 • Gespaarde punten
 • Verkochte abonnementen
 • SEPA incasso’s
 • Log verzonden e-mail

Waarom we gegevens nodig hebben:

Heidy Huidvormule verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Versturen van een bevestiging en herinnering van gemaakte afspraken
 • Versturen van een feedback verzoek
 • Het afhandelen van een betaling of automatische incasso
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Voor het correct uitvoeren van een behandeling
 • Voor het zoveel mogelijk uitsluiten van huidreacties
 • Voor het versturen van een verjaardagspresentje
 • Voor het bijhouden van een spaarsysteem
 • Voor het bijhouden van de voortgang

Hoe lang we gegevens bewaren:

Heidy Huidvormule zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van de website, bewaard Heidy Huidvormule, uw gegevens tot dat u zichzelf afmeldt, dit kan ten alle tijden per direct gebeuren via info@hvhv.nl

Verstrekken van gegevens aan derden:

Heidy Huidvormule deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heidy Huidvormule blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Denk hierbij aan:

 • Mailchimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)
 • banken (als je anders dan contant betaalt)
 • administratiekantoor (voor het verwerken van onze boekhouding)
 • Salonized (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)
 • Virtuagym (de leverancier van onze lifestyle app Lifewell)
 • In kaart brengen websitebezoek

Heidy Huidvormule gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Heidy Huidvormule, t.a.v. Heidy Jonkers- van Velde (info@hvhv.nl) Zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Heidy Huidvormule neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Heidy Jonkers- van Velde

Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient daarom de aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Contactgegevens:

Heidy Huidvormule
Vosbergerweg 39, 8181 JK, Heerde
Tel: 0578-695815
E-mail:info@hvhv.nl
KvK.nr: 05062795
BTW nr: NL101057337B01

There are no products